1124 Budapest, Németvölgyi út 62., Tel.: +36 1 269-3575, Fax: +36 1 269-3581, Email: info@hidasi.hu

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Dr. Hidasi Gábor

hg

Születetett: Budapest (Magyarország) 1954
ügyvéddinasztia harmadik generációja
Gyermekei: Dr. Hidasi Nóra (1976) és Hidasi Linda (1984)
Foglalkozása: ügyvéd
Beosztása: irodavezetõ a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Irodában

 

Tanulmányok 1973-78 Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (ELTE) Állam- és  Jogtudományi Kar
1978      államvizsga (cum laude)
1980      szakvizsga (kitûnõ eredménnyel)

Nyelvismeret: magyar, német, angol, olasz

Szakterületek:
a. kötelmi jog
b. cégjog
c. ingatlanjog
d. közigazgatási jog
e. építési jog
f. adójog
g. családi jog


Szakmai életút:
1978-80 fogalmazó (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
1980-83 polgári bíró (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
1983-84 postgraduális képzés (Karl Ruprecht Universität Juristische Fakultät, Heidelberg)
1986-88 elõadó (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Fõosztály)
1988-89 polgári/családjogi bíró (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
1989-90 ügyvéd (Budapesti 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség)
1991     ügyvéd, irodavezetõ (Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda)

Tisztsége:
2006 elnök (Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága)

Kitüntetés:
2004 Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara)
2013 Pro Collegio Advocatorum (Magyar Ügyvédi Kamara)

Könyvek:
Az Ingatlanjog Nagy Kézikönyve c. kiadvány (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2007, 2010) társszerzõje
Az ingatlanjog kézikönyve c. kiadvány (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2004) társszerzõje
Az Ügyvédek Nagy Kézikönyve c. kiadvány (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2011)

Egyéb publikációk:
Pesti Ügyvéd c. havi lapban

1. Az ügyvéd ára

2. Az alapító okirat kijavítása

3. Miért éppen dr. Balogh?

4. A helyiségbérleti szerzõdés módosítása

5. Alakiság, alakszerûség

6. A társasház elidegenítési joga

7. Elégtétel

8. Mire jó az ellenjegyzés?

9. Titoktartás, adathasznosítás

10. Fedezetelvonással okozott kár

11. Imago animi sermo est

12. Ha jön a felmondás

13. Hozzászólok

14. Mennyi a peres eljárás illetéke?

15. „… képviseletnek nincs helye”

16. Adhat-e meghatalmazást gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje?

17. Ki perelheti a bérlõt?

18. Közös okirat

19. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

20. Új törvény a társasházról

21. Lehet-e ügyvéd közös képviselõ?

22. Létszám és színvonal

23. Vételi jog eladása

24. Kell-e szárazbélyegzõ a meghatalmazásra?

25. A tag és a társaság szerzõdésének ellenjegyzése

26. Hej talárom, talárom …

27. Mikor kölcsönös a téves feltevés ?

28. Nemo plus iuris…

29. A közgyûlési határozat megtámadása

30. Módosítja-e a társasági szerzõdést az üzletrész átruházása ?

31. Törölt cég ingatlana

Népszabadság c. napilapban

32. A használati jogok

33. A tulajdonközösségek adóalanyisága

34. Ingatlanok adásvétele

35. Az ingatlan áfája

36. Alakuló közgyûlés

37. Alapfogalmak a Társasházi Törvényben

38. Az albérlet

39. Az állami ingatlantulajdon

40. Antenna

41. A bánatpénz

42. Az utolsó békeév

43. Ha a bérlõ nem megy ki …

44. A bérleti jog

45. Felmondás, tisztesség

46. A bérleti szerzõdés módosítása

47. Felelõsség

48. Beruházás

49. Blankettaszerzõdések

50. Bûncselekmények és szabálysértések

51. Ingatlan manipulációk

52. Lakásért életjáradék

53. Félelem bére

54. Lakásjogi cikksorozat

55. Bevezetõ

56. Önkormányzatok szerepe

57. Birtokvédelem

58. Mikor indítható birtokper?

59. Bérleti szerzõdés

60. Bérlõtársak, befogadás

61. Gazdasági társaság, mint tulajdonos

62. Lakáshasználat és a házasság felbontása

63. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere

64. Adásvétel és ingatlan-nyilvántartás

65. Ingatlanügyletekkel kapcsolatos határidõk

66. Ingatlan-nyilvántartási eljárás

67. Bejegyzés a tulajdoni lapra

68. Túlépítés-ráépítés

69. Használati jogok

70. Haszonélvezeti jog

71. A közös ingatlan

72. Az ingatlan rendeltetése

73. Bérbeadás kiskapuk nélkül

74. Bérleti díj vita az önkormányzatokkal

75. A helyiségcsere

76. A lakáscsere

77. Lakásért életjáradék

78. A lakásmaffia

79. Ingatlanmanipulációk

80. Blankettaszerzõdések

81. Ügyvédi ellenjegyzés

82. Ingatlanok adásvétele I

83. Az elbirtoklás

84. Az elõvásárlási jog

85. Szerzõdéses biztosítékok

86. A bánatpénz

87. A kötbér

88. Óvadék

89. Az elõleg és a foglaló

90. Bérleti jog

91. A telekalakítás

92. Állami ingatlantulajdon

93. A lakásszövetkezet

94. Az építésügyi bírság

95. Társasházi cikksorozat

96. Régi társasház, új törvények

97. Új társasház alapítása,

98. Alapító okirat

99. A közgyûlés, alakuló közgyûlés

100. A megismételt és a részközgyûlés

101. A társasház tulajdoni viszonyai – a külön tulajdon

102. A közös képviselet

103. A megismételt közgyûlés

104. A társasház szervei

105. A társasház, mint ÁFA-alany

106. Adatvédelem a társasházban

107. Építkezés a társasházban

108. Üzlethelyiség a társasházban

109. Alapfogalmak a társasházi törvényben

110. Közgyûlési határozatok megtámadása

111. Számvizsgáló Bizottság

112. Az intézõbizottság

113. A társasházzal kapcsolatos illetékek

114. A társasház, mint Szja-alany

115. Tulajdonközösségek adóalanyisága

116. A társasház Szervezeti és Mûködési Szabályzata

117. Mit tilt a közgyûlés?

118. Társasházak mûködése

119. Az albérlet

120. Ha a szomszéd nem fizet

121. Válasz az olvasók kérdéseire

122. A társasházi vízdíj

123. A társasházak jelzálogjoga

124. A közös képviselet korlátai

125. Jogalanyiságon innen és túl

126. A társasházi tulajdon